Gentoftevænge, Gentofte

Gentoftevænge-5475
Gentoftevænge-5479

Renovering af tagbelægning

Bygherre: Ejerforeningen Gentoftevænge
Rådgiver: Bokelund ApS
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 2 mill.
Udført: 2014

Projektbeskrivelse

Renovering af 1.590 m2 tagbelægning på boligblokke i hhv. 2 og 3 etager.

Ny tagbelægning omfattede en et-lags renovering med sort tagpap udlagt på eksisterende tagpap.

 • Nedrivning af 470 m tagrender, tagnedløb og rendejern
 • Fjernelse af 1 tagvindue, zink-vindskeder, murkroneafdækning og tagbræt i tagfod.
 • Nedrivning af tagpap i tagsammenskæringer og på alle delgavlvægge
 • Nedrivning af 3 store skorstenspiber og 10 mindre piber
 • Eftersømning af 450 m eksisterende tagpapkanter
 • Lukning med tagbrædder af fjernede skorstenspibers åbninger
 • Montage af 12 mm krydsfinerunderlag på delgavle
 • Efterisolering og beklædning af 2 delgavle
 • Udskiftning af defekte tagbrædder
 • Ny taglem med kraftige galvaniserede hængsler, skudrigler og gasakuator
 • Træbeskyttelse af tagbrædder, udhængsspær, spærender og gavludhæng
 • Huludskæring af 378 stk. ø110 for tagrumsventilation
 • 270 m nye tagrender, tagbrædder, nedløb, zinktagfod, varmforzinkede rendejern, hængselsstifter og zinkhætter
 • 1.590 m2 primning med asfalt
 • Brandsikring med brandskum omkring tilslutninger i tagrum
 • Partiel skimmelimprægnering af træbrædder og spær med Protex
 • Efterisolering med 150 mm mineraluldsgranulat i tagrum