Københavns Universitet – Snubbekorsvej 3

Udskiftning af tag mm.

Bygherre: Københavns Universitet
Rådgiver: Københavns Universitet
Entrepriseform: Fagentrepriser
Entreprisesum: 500.000,-
Udført: 2019

Projektbeskrivelse

Udskiftning af tag, beklædning og tagrender

  • Nedtagning og lægning af nyt tag
  • Udskifte beklædning
  • Montere nye tagrender og nedløbsrør