Udskiftning af tag mm., Holmegårdsparken

Holmegårdsparken - Nyt tag - 6157
Holmegårdsparken - Nyt tag - 6164

Udskiftning af 540 m2 tag samt indvendig ombygning og renovering af administrationsbygning Mineslyst i Holmegårdsparken.

Bygherre: Den Selvejende institution Holmegårdsparken
Rådgiver: Rubow Arkitekter A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 3,4 mill.
Udført: 2015

Projektbeskrivelse

Tagudskiftning og indvendig ombygning.

Tagentreprisen:

  • Udskiftning af skifer, lægter, undertag mm
  • Reparation af svampe- og rådskader i eksisterende tag
  • Renovering af tagets skorstene, stuk og belægning på tagterrasse
  • Etablering af ovenlys og tagvinduer samt 30 m gangbro i det nye tag

Indvendig renovering og ombygning:

  • Opbygning ved gammel elevator samt gennembrydning af 3 etager for ny elevator
  • Opsætning af nye gipsvægge, Rockfon lofter og branddøre
  • Opsætning af glaspartier til opbygning af kontorer