A/B Kulhuset, Gladsaxe

Ventilationsarbejder i bad og køkken i andelsboligforening

Bygherre: A/B Kulhuset
Rådgiver: Orbicon
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 1 mill.
Udført: 2018

Projektbeskrivelse

Projektet omfattede udførelse af bygningsarbejder i forbindelse med rensning og strømforing af aftrækskanaler i andelsboligforeningens lejligheder.

Derudover indbygning af udsugningsventilatorer i badeværelser.

  • Etablering af mekanisk udsugning fra køkken og badeværelser i 44 lejligheder
  • Installation af udsugningsventilatorer i lejligheder i små fremstillede kasser, tilsluttet aftrækskanaler
  • Eksisterende aftrækskanaler blev foret og genanvendt som udsugningskanaler fra lejlighederne
  • I tagrum blev der isat kontrolventiler for indregulering af udsugningsmængder.