Affaldsskure, Boligselskabet AKB

Opførelse af 25 nye affaldsskure for AKB i Lyngby

Bygherre: Boligselskabet AKB
Rådgiver: Arkitekt Anders Halsteen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 2,5 mill.
Udført: 2016

Projektbeskrivelse

Opførelse af skure, herunder jord- og el-arbejder

Jordarbejder:

 • Arealer for de enkelte skure skulle muldafrømmes
 • Boring af punktfundamenter til 90 cm dybde og støbning af disse. Der blev nedstøbt montagebeslag til stålrammer
 • Levering og udlægning af 15 cm stabilgrus
 • Udlægning af 300x300x60 mm betonfliser i skurene og ud til nærmeste belægning
 • Etablering af regnvandsbrønd og faskine

Skure:

 • Hovedrammer blev opbygget i RHS 60×120, som blev boltet til punktfundamenterne
 • Vægge blev opbygget i felter af 50×50 mm stålvinkelrammer med et udfyld af 45×45 mm lærkelister, opsat som åben tremmevæg med ca. 20 mm mellem listerne. Listerne blev smi-skåret således at overside af liste fik et fald udad. Listerne blev fastgjort med rustfrie skruer
 • Rammerne blev boltet til hovedrammerne med et 20 mm afstandsrør til hovedrammerne.
 • Indvendigt blev der opsat en 1,5 mm varmgalvaniseret stålplade i højde med containere for at beskytte træbeklædningen og stabilisere skurene
 • Taget blev opbygget på RHS 40×60 mm tværåse, der blev boltet til hovedrammerne. Tagbelægning i naturgrå bølgeplade og afvandes til et U-profil 50×100 mm tilsluttet tagbrønden

El-arbejde:

 • Etablering af belysning i hvert skur med lysarmatur under loft samt en bevægelsesføler