Frederiksborg Gymnasium og HF, Hillerød

Udskiftning af tegltag

Bygherre: Frederiksborg Gymnasium og HF
Rådgiver: Sweco Architects A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 2,25 mill.
Udført: 2015

Projektbeskrivelse

Udskiftning af 1.715 m2 tegltag med tilhørende følgearbejder.

Tagarealet er inkl. 4 kviste og 17 ovenlys.

  • Udskiftning af lægter og afstandslister
  • Udlægning af tagpap
  • Lægning af tegltag
  • Udførelse af inddækninger omkring skorstene mv.
  • Udskiftning af vinduer i kviste samt ovenlys
  • Montering af nye tagrender inkl. rendejern og fodblik i kobber på tilbygning